Snadná reklamace

Reklamační řízení se řídí odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku a také zákonem č. 634/1992 Sb. Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Kupující je o uznání reklamace vyrozuměn dopisem, e-mailem či telefonicky, pokud na sebe uvede odpovídající kontakty.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů nutných k uplatnění reklamace (zejména doprava reklamovaného zboží k prodávajícímu). Při neoprávněné reklamaci toto právo není.

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Při případné reklamaci je nutné předložit průkazní material o koupi a zárukách, nejlépe kopii prodejního dokladu a originál záručního listu.

Záruční i pozáruční opravy našeho zboží vyřizuje zásadně naše firma, s výjimkou mezinárodních záručních listů, kde výrobní závod zaručuje opravy v různých zemích. Internetový obchod naší firmy je zaštítěn "kamennými" obchody v Táboře , kde je možné případnou reklamaci uplatnit také.